Priprava povzetka

 

Teme kongresa KKLM

 1. Tekoče biopsije v laboratorijski medicini: trenutno stanje in obeti za prihodnost / Liquid biopsies in laboratory medicine: current status and future perspectives
 2. Sekcija mladih v laboratorijski medicini / Young Scientists in Laboratory Medicine
 3. Novosti v laboratorijski diagnostiki ledvičnih obolenj / Insights/updates in Laboratory Medicine of Kidney Diseases
 4. Izzivi laboratorijske medicine pri obravnavi ščitničnih obolenj / The challenges of laboratory medicine in the management of thyroid diseases

 

Teme kongresa ITLM

 1. Izzivi urgentne laboratorijske medicine / Challenges of Emergency Laboratory Medicine
 2. Primeri dobrih laboratorijskih praks / Examples of good laboratory practices
 3. Proste teme / Free topics


Oddaja povzetkov

 • Avtorji so vabljeni, da oddajo povzetke o kateri koli navedeni temi.
 • Vse povzetke pregledajo in ovrednotijo člani Znanstvenega odbora.
 • Potrjeni povzetki bodo objavljeni v kongresni publikaciji/zborniku oz. reviji Laboratorijska medicina.
 • Vsak glavni avtor lahko odda/predstavi največ dva povzetka.

 

Navodila za pripravo povzetka

 

Rok za oddajo povzetkov

 • Rok za oddajo povzetkov je 3. maj 2022.
 • Potrditev prejetja povzetka bo avtorju poslana elektronsko do 31. maja 2022.
 • Organizatorji bodo objavili samo izvlečke avtorjev, ki bodo kotizacijo poravnali do 15. julija 2022.

 

Vrsta predstavitve

Znanstveni odbor odloči, ali bo prispevek predstavljen ustno ali kot plakat. Prosimo, da na spletnem obrazcu za oddajo povzetkov označite predvideno vrsto predstavitve. Dodeljeni čas vsake ustne predstavitve je razviden iz programa. Predavatelje prosimo, da se držijo dodeljenega časovnega okvira.

 

Kontakt

Ob kakršnih koli vprašanjih glede oddaje povzetkov se obrnite na abstract@cd-cc.si.