Program

Predavanja bodo potekala v dvoranah GH Bernardin (Evropa).

Pogram lahko natisnete tukaj.

KONGRES KLINIČNE KEMIJE IN LABORATORIJSKE MEDICINE
KONGRES INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LABORATORIJSKE MEDICINE
Otvoritev
 • 10:00 - 11:00
 • Dvorana AC
Plenarno predavanje

Future of Laboratory Medicine with emerging new technologies and artificial intelligence

 • 11:00 - 12:00
 • Dvorana AC
Delavnica (Abbott Laboratories)

Artificial inteligence in clinical laboratory - autoverification rules for thyroid function profile

Sanja Mandić

 • 12:10 - 12:30
 • Dvorana AC
Delavnica (Roche)

Enhancing the value of laboratory test results through Clinical Data

Ina Sapranauskiene 

 • 12:30 - 12:50
 • Dvorana AC
Odmor za kosilo
 • 12:50 - 14:30
Posterska sekcija
 • 12:50 - 14:30
 • Dvorana D
Simpozij 1
Tekoče biopsije v laboratorijski medicini: trenutno stanje in obeti za prihodnost
Moderatorji: Katarina Trebušak Podkrajšek, Janja Marc
 • Dvorana AC
The potential of liquid biopsy in the management of cancer patients
 • 14:30 - 15:00
 • Dvorana AC
Plazemske mRNA v proučevanju aterogeneze
 • 15:00 - 15:20
 • Dvorana AC
RNA zunajceličnih veziklov kot biološki označevalci razvoja sladkorne bolezni tipa 1
 • 15.20 - 15:40
 • Dvorana AC
Mitohondrijska DNA kot biooznačevalec v diagnostiki raka prostate
 • 15.40 - 16:00
 • Dvorana AC
Razprava
 • 16:00 - 16:15
 • Dvorana AC
Odmor s kavo
 • 16:15 - 16:45
Delavnica (Siemens Healthineers)

Novel markers in inflammation and autoimmunity

Michael Edetsberger

 • 16:45 - 17:05
 • Dvorana AC
Delavnica (Snibe)

Chemiluminescence Immunoassays update in Autoimmunity

Sergio Bernardini

 • 17:05 - 17:25
 • Dvorana AC
Posterska sekcija
 • 17:25 - 18:30
 • Dvorana D
Večerja s podelitvijo društvenih priznanj
 • 19:30
Simpozij 2
Sekcija mladih v laboratorijski medicini
Moderatorji: Evgenija Homšak, Rok Kogovšek
 • Dvorana AC
Leadership & Team Development: Success Together
 • 9:00 - 9:30
 • Dvorana AC
IFCC TF-YS Networking with millennials, preparing for the future
 • 9:30 - 10:00
 • Dvorana AC
Kakšne možnosti / orodja za izobraževanje nudi EFLM mladim v laboratorijski medicini?
 • 10:00 - 10:15
 • Dvorana AC
Sekcija mladih pri SZKKLM – vizija za prihodnost
 • 10:15 - 10:25
 • Dvorana AC
Razprava
 • 10:25 - 10:35
 • Dvorana AC
Odmor
 • 10:35 - 10:45
Pristopi personalizirane medicine za raziskovanje in uporabo novih biomarkerjev
 • 10:45 - 11:00
 • Dvorana AC
Prepoznavanje kandidatnih mikroRNA, vpletenih v razvoj in napredovanje nefropatije pri Fabryjevi bolezni
 • 11:00 - 11:10
 • Dvorana AC
Specifični humoralni in autoimunski odziv na cepljenje proti covidu-19
 • 11:10 - 11:20
 • Dvorana AC
Laboratorijska medicina: strokovno znanstvena revija Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino za vse generacije strokovnjakov
 • 11:20 - 11:30
 • Dvorana AC
Odmor s kavo
 • 11:30 - 12:00
Simpozij 3
Novosti v laboratorijski diagnostiki ledvičnih obolenj
Moderatorji: Pika Meško Brguljan, Maksimiljan Gorenjak
 • Dvorana AC
How to estimate kidney function in 2022
 • 12:00 - 12:30
 • Dvorana AC
Referenčna metoda za določanje hitrosti glomerulne filtracije
 • 13:00 - 13:20
 • Dvorana AC
Terapevtsko spremljanje koncentracij zdravil z uporabo pametne tehnologije
 • 13:20 - 13:40
 • Dvorana AC
Razprava
 • 13:40 - 14:00
 • Dvorana AC
Odmor za kosilo
 • 14:00 - 15:30
Simpozij 4
Izzivi laboratorijske medicine pri obravnavi ščitničnih obolenj
Moderatorji: Blaž Krhin, Damien Gruson
 • Dvorana AC
Thyroid function tests: clinical value, assay evolution and common pitfalls
 • 15:30 - 16:00
 • Dvorana AC
TSH Reference Values in elderly population (controversial)
 • 16:00 - 16:30
 • Dvorana AC
Vpliv fizioloških dejavnikov na rezultate laboratorijskih preiskav ščitnice
 • 16:30 - 16:50
 • Dvorana AC
Vloga laboratorijskega diagnosticiranja pri celostni obravnavi tirološkega bolnika
 • 16:50 - 17:10
 • Dvorana AC
Razprava
 • 17:10 - 17:30
 • Dvorana AC
Zaključek kongresa
 • 17:30
 • Dvorana AC
Otvoritev
 • 10:00 - 11:00
 • Dvorana AC
Plenarno predavanje

Future of Laboratory Medicine  with emerging new technologies and artificial intelligence

 • 11:00 - 12:00
 • Dvorana AC
Delavnica (Abbott Laboratories)

Artificial inteligence in clinical laboratory - autoverification rules for thyroid function profile

Sanja Mandić

 • 12:10 - 12:30
 • Dvorana AC
Delavnica (Roche)

 Enhancing the value of laboratory test results through Clinical Data

Ina Sapranauskiene 

 • 12:30 - 12:50
 • Dvorana AC
Posterska sekcija
 • 12:50 - 14:30
 • Dvorana D
Odmor za kosilo
 • 12:50 - 14:30
Simpozij 1
Izzivi urgentne laboratorijske medicine
Moderatorji: Štefka Krivec, Petra Novak
 • Dvorana B
Laboratorijska medicina kot pomemben del urgentne obravnave bolnika
 • 14:30 - 15:00
 • Dvorana B
Urgentno medoperativno določanje intaktnega parathormona
 • 15:00 - 15:15
 • Dvorana B
Zastrupitev z etilenglikolom
 • 15.15 - 15:30
 • Dvorana B
Vključenost laboratorijske medicine v urgentno obravnavo akutnih krvavitev – izkušnje z aparatom ClotPro
 • 15.30 - 15:45
 • Dvorana B
Urgentne preiskave z dolgimi časi poročanja v laboratorijski hematologiji
 • 15.45 - 16:00
 • Dvorana B
Razprava
 • 16:00 - 16:15
 • Dvorana B
Odmor s kavo
 • 16:15 - 16:45
Delavnica (Siemens Healthineers)

Novel markers in inflammation and autoimmunity

Michael Edetsberger

 • 16:45 - 17:05
 • Dvorana AC
Delavnica (Snibe)

Chemiluminescence Immunoassays update in Autoimmunity

Sergio Bernardini

 • 17:05 - 17:25
 • Dvorana AC
Posterska sekcija
 • 17:25 - 18:30
 • Dvorana D
Večerja s podelitvijo društvenih priznanj
 • 19:30
Simpozij 2
Sekcija mladih v laboratorijski medicini
Moderatorji: Evgenija Homšak, Rok Kogovšek
 • Dvorana AC
Leadership & Team Development: Success Together
 • 09:00 - 09:30
 • Dvorana AC
IFCC TF-YS Networking with millennials, preparing for the future
 • 09:30 - 10:00
 • Dvorana AC
Kakšne možnosti / orodja za izobraževanje nudi EFLM mladim v laboratorijski medicini?
 • 10:00 - 10:15
 • Dvorana AC
Sekcija mladih pri SZKKLM-vizija za prihodnost
 • 10:15 - 10:25
 • Dvorana AC
Razprava
 • 10:25 - 10:35
 • Dvorana AC
Odmor
 • 10:35 - 10:45
Pristopi personalizirane medicine za raziskovanje in uporabo novih biomarkerjev
 • 10:45 - 11:00
 • Dvorana AC
Prepoznavanje kandidatnih mikroRNA, vpletenih v razvoj in napredovanje nefropatije pri Fabryjevi bolezni
 • 11:00 - 11:10
 • Dvorana AC
Specifični humoralni in autoimunski odziv na cepljenje proti covidu-19
 • 11:10 - 11:20
 • Dvorana AC
Laboratorijska medicina: strokovno znanstvena revija Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino za vse generacije strokovnjakov
 • 11:20 - 11:30
 • Dvorana AC
Odmor s kavo
 • 11:30 - 12:00
Simpozij 3
Primeri dobrih laboratorijskih praks
Moderatorji: Eva Fliser, Ivana Jurković Jakopanec
 • Dvorana B
Avtomatizacija - konsolidacija in integracija laboratorijskih preiskav
 • 12:00 - 12:30
 • Dvorana B
Transport bioloških vzorcev s cevno pnevmatsko pošto – vpeljava, verifikacija in kontrola kakovosti
 • 12:30 - 12:45
 • Dvorana B
Verifikacija indeksa hemolize, ikteričnosti in lipemije na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj
 • 12:45 - 13:00
 • Dvorana B
 • 13:00 - 13:15
 • Dvorana B
Merilna negotovost nekaterih hematoloških parametrov analizatorja Sysmex XN-L 550
 • 13:15 - 13:30
 • Dvorana B
Beleženje in obravnava napak v Transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Celje
 • 13:30 - 13:45
 • Dvorana B
Razprava
 • 13:45 - 14:00
 • Dvorana B
Odmor za kosilo
 • 14:00 - 15:30
Simpozij 4
Proste teme
Moderatorji: Ivica Avberšek Lužnik, Mateja More
 • Dvorana B
Mediatorji in biomarkerji vnetnih procesov – kontinuirani izziv laboratorijske medicine
 • 15:30 - 16:00
 • Dvorana B
Novosti na področju presejalnega testiranja novorojencev v Sloveniji
 • 16:00 - 16:15
 • Dvorana B
Določanje monoklonskih proteinov v urinu
 • 16:15 - 16:30
 • Dvorana B
Detekcija bakteriurije pri nosečnicah s pretočnim citometrom - primerjava z urinokulturo
 • 16:30 – 16:45
 • Dvorana B
Merjenje biokemičnih označevalcev kroničnega stresa pri reševalcih
 • 16:45 – 17:00
 • Dvorana B
Avtomatizacija v laboratorijski diagnostiki avtoimunskih bolezni
 • 17:00 – 17:15
 • Dvorana B
Razprava
 • 17:15 - 17:30
 • Dvorana B
Zaključek kongresa
 • 17:30
 • Dvorana B