Organizacijski in znanstveni odbor

Člani Organizacijskega odbora:    
Evgenija Homšak (predsednica)
Elizabeta Božnar Alič
Mojca Kozmelj
Blaž Krhin
Greta Štrakl
Alenka France-Štiglic

Člani Znanstvenega odbora:
Pika Meško Brguljan (predsednica)
Evgenija Homšak
Helena Podgornik
Darko Černe
Milan Skitek
Maksimiljan Gorenjak
Štefka Krivec
Barbara Možina
Saša Bratož
Bernarda Jevšnikar
Janja Marc