Posterji

Navodila za predstavitev posterja

Zahtevane dimenzije posterja so: širina 90 cm in višina 120 cm (orientacija: PORTRET). Na vrhu posterja navedite naslov, imena avtorjev in ustanove, kjer ste zaposleni, vse pa naj bo v krepkem tisku velikosti 2,5 do 3 cm. Slikovno gradivo in pisava naj bosta dovolj velika, da bo poster berljiv z razdalje 1,5 m. Uporabite dvostranski lepilni trak.

Posterji so na ogled ves čas kongresa. Predstavitvene table bodo oštevilčene. Številka vašega posterja je navedena v obvestilu o sprejetju povzetka in programu kongresa, ki ga boste prejeli ob registraciji. Organizator ne odgovarja za posterje, ki ne bodo odstranjeni do 1. oktobra do 17. ure.

Prosimo vas, da ste v času sklopa posterjev, to je v petek, 30. septembra 2016, med 13. in 14. uro navzoči pri svojem posterju.