Program

Predavanja bodo potekala v dvoranah GH Bernardin (Evropa).

Program lahko natisnete na tej povezavi

KONGRES KLINIČNE KEMIJE IN LABORATORIJSKE MEDICINE
KONGRES INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LABORATORIJSKE MEDICINE
Otvoritev
 • 10:00 - 11:00
 • Dvorana AC
Plenarno predavanje

Med epruveto in rajsko ptico: znanost v džungli in džungla v znanosti.

 • 11:00 - 12:00
 • Dvorana AC
Delavnica 1: Abbott Laboratories d.o.o.

Predictive Service – Future available today
Damir Pavlov, Service Director Region East

 • 12:10 - 12:30
 • Dvorana AC
Delavnica 2: Siemens Healthineers, Laboratory Diagnostics

Inspiring the future of healthcare together: A view into the next generation
Isabelle Bazot

 • 12:30 - 12:50
 • Dvorana AC
Delavnica 3: Meditrade d.o.o.

Cell counter and digital imaging analysis of body fluids
Dr. J.A. (Jurgen) Riedl, specialist klinische chemie

 • 12:50 - 13:10
 • Dvorana AC
Posterska sekcija
 • 13:10 - 14:00
 • Dvorana AC
Odmor za kosilo
 • 13:00 - 15:00
 • Dvorana AC
Simpozij 1
Bolniku prilagojena laboratorijska medicina.
Moderatorji: Janja Marc, Helena Podgornik
 • Dvorana A
Clinical Implementation of Pharmacogenetics: Do YOU have your DNA passport?
 • 15:00 - 15:30
 • Dvorana A
Bolniku prilagojena laboratorijska medicina v hematologiji
 • 15:30 - 15:50
 • Dvorana A
Vloga molekularne genetike v diagnostiki solidnih tumorjev
 • 15.50 - 16:10
 • Dvorana A
Razprava
 • 16:10 - 16:30
 • Dvorana A
Odmor s kavo
 • 16:30 - 16:50
Sistemska medicina in bolniku prilagojena laboratorijska medicina pri kostnih boleznih
 • 16:50 - 17:10
 • Dvorana A
Translacijska 4P Medicina pri vnetnih avtoimunskih boleznih
 • 17:10 - 17:30
 • Dvorana A
Epigenomika in mikroRNA v bolniku prilagojeni laboratorijski medicini
 • 17:30 - 17:50
 • Dvorana A
Metabolomika: orodje pri diagnostiki in sledenju prirojenih bolezni presnove
 • 17:50 - 18:10
 • Dvorana A
Razprava
 • 18:10 - 18:30
 • Dvorana A
Večerja s podelitvijo društvenih priznanj
 • 19:30
 • Dvorana A
Simpozij 2 (8. Jesenovčevi dnevi)
Uvajanje novih paradigem in tehnologij laboratorijske medicine v okolju zdravstva 21. stoletja
Moderatorji: Milan Skitek, Joško Osredkar, Alenka Sešek Briški, Alenka France Štiglic
 • Dvorana AC
Challenges for laboratory medicine in the health care environment of the 21th century
 • 9:00 - 9:30
 • Dvorana AC
Harmonizacija laboratorijske medicine v Sloveniji
 • 9:30 - 9:45
 • Dvorana AC
Izračuni v laboratorijski medicini; dodana vrednost
 • 9:45 - 10:00
 • Dvorana AC
Postavitev referenčnih vrednosti za elemente v sledovih z ICP-MS
 • 10:00 - 10:15
 • Dvorana AC
Uporaba tehnike tekočinske kromatografije visoke ločljivosti v medicinskih laboratorijih
 • 10:15 - 10:30
 • Dvorana AC
Razprava
 • 10:30 - 10:50
 • Dvorana AC
Odmor s kavo
 • 10:50 - 11:20
Simpozij 3 (8. Jesenovčevi dnevi)
Laboratorijska diagnostika avtoimunskih revmatskih bolezni
Moderatorji: Borut Božič, Snežna Sodin Šemrl. Uvodni nagovor: pomen znanosti za stroko (Darko Černe)
 • Dvorana A
Avtoimunost – kaj je in kako jo merimo?
 • 11:20 - 11:40
 • Dvorana A
Posttranslational antigen modifications in pathophysiology and diagnostics of rheumatoid arthritis
 • 11:40 - 12:00
 • Dvorana A
Vpliv izbire laboratorijskih metodologij na rezultate testiranja avtoprotiteles
 • 12:00 - 12:20
 • Dvorana A
Uporaba živalskih modelov v odkrivanju mehanizmov nastanka in zdravljenja avtoimunskih bolezni
 • 12:20 - 12:30
 • Dvorana A
Detekcija protiteles proti kompleksu fosfatidilserina/protrombina in njihova klinična uporabnost
 • 12:30 - 12:40
 • Dvorana A
Razprava
 • 12:40 - 13:10
 • Dvorana A
Delavnica 4 Roche farmacevtska družba d.o.o.

Cobas® lab solutions - Providing  testing efficiency and Medical value in a pioneering partnership
Georgios Spitadakis, Roche diagnostics

 • 13:10 - 13:30
 • Dvorana A
Odmor za kosilo
 • 13:30 - 14:30
Simpozij 4
Laboratorijska diagnostika srčno žilnih bolezni
Moderatorji: Evgenija Homšak, Maksimiljan Gorenjak
 • Dvorana A
Prognosis and management of heart failure: more perspectives from biomakers?
 • 14:30 - 15:00
 • Dvorana A
Akutni koronarni sindrom: pogled klinika kardiologa
 • 15:00 - 15:20
 • Dvorana A
High sensitive troponin for the management of acute coronary syndromes
 • 15:20 - 15:40
 • Dvorana A
Razprava
 • 15:40 - 16:00
 • Dvorana A
Odmor s kavo
 • 16:00 - 16:20
Srčno popuščanje - kako ga prepoznamo in obvladujemo
 • 16:20 - 16:55
 • Dvorana A
ST2- nov prognostični označevalec na sceni srčnega popuščanja
 • 16:55 - 17:20
 • Dvorana A
Kakšne srčne označevalce določamo v naših medicinskih laboratorijih in kako jih obvladujemo?
 • 17:20 - 17:40
 • Dvorana A
Razprava
 • 17:40 - 18:00
 • Dvorana A
Zaključek kongresa
 • 18:00
 • Dvorana A
Otvoritev
 • 10:00 - 11:00
 • Dvorana AC
Plenarno predavanje

Med epruveto in rajsko ptico: znanost v džungli in džungla v znanosti

 • 11:00 - 12:00
 • Dvorana AC
Delavnica 1: Abbott Laboratories d.o.o.

Predictive Service – Future available today
Damir Pavlov, Service Director Region East

 • 12:10 - 12:30
 • Dvorana AC
Delavnica 2: Siemens Healthineers d. o. o.

Inspiring the future of healthcare together: A view into the next generation
Isabelle Bazot

 • 12:30 - 12:50
 • Dvorana AC
Delavnica 3: Meditrade d.o.o.

Cell counter and digital imaging analysis of body fluids
Dr. J.A. (Jurgen) Riedl, specialist klinische chemie

 • 12:50 - 13:10
 • Dvorana AC
Posterska sekcija
 • 13:10 - 14:00
 • Dvorana AC
Odmor za kosilo
 • 13:00 - 15:00
Simpozij 1-2
Primeri dobrih laboratorijskih praks
Moderatorji: Saša Bratož, Štefka Krivec, Barbara Možina, Pika Meško Brguljan
 • Dvorana C
Dobra laboratorijska praksa se dotika vseh segmentov delovanja medicinskega laboratorija
 • 15:00 - 15:30
 • Dvorana C
Nov pristop ocene kompetentnosti za pregled krvnega razmaza
 • 15:30 - 15:50
 • Dvorana C
Verifikacija analizne metode za določanje metotreksata
 • 15:50 - 16:10
 • Dvorana C
Primerjava dveh načinov določanja koncentracij rivaroksabana in dabigatrana
 • 16:10 - 16:30
 • Dvorana C
Odmor s kavo
 • 16:30 - 16:50
 • Dvorana C
Nadzor predanalitske faze – kaj smo se naučili in kako uspešni smo
 • 16:50 - 17:10
 • Dvorana C
Smiselnost kvalitativnega določanja celokupnih proteinov v urinu s sulfosalicilno kislino
 • 17:10 - 17:30
 • Dvorana C
Vloga laboratorijskega tehnika pri pripravi vzorcev kostnega mozga za multidisciplinarno obravnavo pacienta
 • 17:30 - 17:45
 • Dvorana C
Model za izračun CRP iz proteinograma in napoved vnetja z analizo skupin
 • 17:45 - 18:00
 • Dvorana C
Razprava
 • 18:00 - 18:10
 • Dvorana C
Večerja s podelitvijo društvenih priznanj
 • 19:30
Simpozij 2 (8. Jesenovčevi dnevi)
Uvajanje novih paradigem in tehnologij laboratorijske medicine v okolju zdravstva 21. stoletja
Moderatorji: Milan Skitek, Joško Osredkar, Alenka Sešek Briški, Alenka France Štiglic
 • Dvorana AC
Challenges for laboratory medicine in the health care environment of the 21th century
 • 09:00 - 09:30
 • Dvorana AC
Harmonizacija laboratorijske medicine v Sloveniji
 • 09:30 - 09:45
 • Dvorana AC
Izračuni v laboratorijski medicini; dodana vrednost
 • 09:45 - 10:00
 • Dvorana AC
Postavitev referenčnih vrednosti za elemente v sledovih z ICP-MS
 • 10:00 - 10:15
 • Dvorana AC
Uporaba tehnike tekočinske kromatografije visoke ločljivosti v medicinskih laboratorijih
 • 10:15 - 10:30
 • Dvorana AC
Razprava
 • 10:30 - 10:50
 • Dvorana AC
Odmor s kavo
 • 10:50 - 11:20
Simpozij 3
Proste teme
Moderatorji: Saša Bratož, Štefka Krivec, Barbara Možina, Pika Meško Brguljan
 • Dvorana C
Primer optimizacije procesov in povečane učinkovitost laboratorija pri skrajševanju časa do izdaje hematoloških laboratorijskih rezultatov
 • 11:20 - 11:50
 • Dvorana C
Primerjava dveh metod za določanje koncentracije selena v plazmi
 • 11:50 - 12:05
 • Dvorana C
AQT90 FLEX analizator za hitre klinične odločitve: primerjava z analizatorjema Dimension Vista System in ARCHITECT i2000SR
 • 12:05 - 12:20
 • Dvorana C
Pomen sedimentacije eritrocitov pri preventivnih zdravstvenih pregledih
 • 12:20 - 12:35
 • Dvorana C
Gama-hidroksibutirat - od zaspanosti do nezavesti
 • 12:35 - 12:50
 • Dvorana C
Razprava
 • 12:50 - 13:10
 • Dvorana C
Delavnica 4 Roche farmacevtska družba d.o.o.

Cobas® lab solutions - Providing  testing efficiency and Medical value in a pioneering partnership
Georgios Spitadakis, Roche diagnostics

 • 13:10 - 13:30
 • Dvorana C
Odmor za kosilo
 • 13:30 - 14:30
Simpozij 4
Mikroskopske analize v laboratorijski medicini
Moderatorji: Elizabeta Božnar Alič, Bernarda Jevšnikar
 • Dvorana C
Mikroskopske analize v laboratorijski medicini
 • 14:30 - 15:00
 • Dvorana C
Določanje nezrelih granulocitov s hematološkim analizatorjem in mikroskopskim pregledom krvnega razmaza
 • 15:00 - 15:20
 • Dvorana C
Priprava lastnih kriterijev za mikroskopski pregled krvnega razmaza
 • 15:20 - 15:40
 • Dvorana C
Določanje shizocitov v skladu s priporočili in uporabnost parametra fragmentirani eritrociti
 • 15:40 - 16:00
 • Dvorana C
Odmor s kavo
 • 16:00 - 16:20
Dismorfizem eritrocitov
 • 16:20 - 16:40
 • Dvorana C
Mikroskopska diagnostika krvnih parazitov
 • 16:40 - 17:00
 • Dvorana C
Dokazovanje okužbe s Cryptococcus neoformans v likvorju
 • 17:00 - 17:20
 • Dvorana C
Fluorescenčna mikroskopija v laboratorijski diagnostiki avtoimunskih bolezni
 • 17:20 - 17:40
 • Dvorana C
Primerjava rezultatov mikroskopskega pregleda izmečkov različnih izvajalcev
 • 17:40 - 17:55
 • Dvorana C
Razprava
 • 17:55 - 18:10
 • Dvorana C
Zaključek kongresa
 • 18:10
 • Dvorana C