O predavatelju

Štefka Krivec

Mag. Štefka Krivec, mag. farm., spec. med. biokem., rojena 27. aprila 1960, je od leta 1997 predstojnica Oddelka za laboratorijsko medicino v Splošni bolnišnici Celje.
Po končani Gimnaziji v Celju je leta 1984 diplomirala na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Farmacija, Univerze v Ljubljani. Istega leta se je zaposlila v laboratoriju SB Celje, opravila strokovni izpit in leta 1987 zaključila dvoletni podiplomski študij Klinična laboratorijska diagnostika na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Leta 1990 je opravila specialistični izpit s področja medicinske biokemije, leta 2000 pa na Fakulteti za farmacijo zagovarjala magistrsko delo s tega področja.
Štefka Krivec je članica IO SZKKLM, v združenju imenovana v Komisijo za izobraževanje, v sklopu katere že 18 let organizira vsakoletne seminarje za inženirje in tehnike v laboratorijski medicini in je urednica Zbornikov predavanj. Je članica Častnega razsodišča tako v SZKKLM, kot tudi v ZLMS. V letih od 2009 do 2014 je kot zunanja presojevalka opravljala preglede laboratorijev s področja laboratorijske medicine. Sodelovala je tudi v nekaj delovnih skupinah, imenovanih s strani MZ ali RSK za laboratorijsko diagnostiko.
Kot dolgoletna predstojnica laboratorija v SB Celje se zavzema za ugled stroke tako v matični ustanovi kot širše, ukvarja se s strokovnim in znanstveno raziskovalnim delom, udeležuje se kongresov, simpozijev, konferenc in drugih strokovnih srečanj s področja laboratorijske medicine. Obdobno organizira strokovno srečanje SZKKLM, ukvarja pa se tudi s pedagoškim delom, kot mentorica specializantom iz medicinske biokemije, študentom laboratorijske biomedicine, pripravnikom in v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo tudi kot somentorica pri diplomskih in magistrskih delih.