O predavatelju

Borut Božič

Borut Božič, magister farmacije, je redni profesor klinične biokemije in laboratorijske biomedicine, doktor klinične imunologije in evropski specialist laboratorijske medicine.

Delovne izkušnje ima s področja lekarništva, industrije, medicinskih laboratorijev, izobraževanja in raziskovalnega dela. Izpopolnjeval se je na Vojnomedicinski akademiji v Beogradu, na Univerzi v Nijmegnu (Nizozemska) in v Euroimmun v Lubecku (Nemčija). Kot gostujoči učitelj in raziskovalec je deloval na Farmaceutsko-biokemijski fakulteti Sveučilišta Zagreb (Hrvaška), na King's College University of London (UK) in na Medicinski fakulteti Sveučilišta Rijeka (Hrvaška). Je dekan Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, senator Univerze v Ljubljani, član Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko diagnostiko in presojevalec medicinskih laboratorijev pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje.

Na pedagoškem področju je bil ali je aktiven učitelj na študijskih programih Fakultete za farmacijo, Medicinske fakultete in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na predmetih s področja klinične biokemije, imunologije, avtoimunosti, laboratorijskih metod in analitike, stopenjske diagnostike, kliničnih raziskav, zakonodaje in bioetike.

Raziskovalno delo je osredotočil na študij mehanizmov nastanka in razvoja avtoimunskih motenj, s poudarkom na podrobni specifičnosti in afiniteti protiteles, antigenski prepoznavi in medmolekulskih interakcijah v imunskem sistemu ter klinični uporabnosti imunoseroloških preiskav. V zadnjem obdobju pa tudi na kakovost izobraževanja in usposabljanja farmacevtov v Evropi.  Ima preko 500 bibliografskih enot, od tega 70 člankov v recenziranih revijah in 17 poglavij v monografijah.

1984. je prejel Priznanje OF za delo z mladimi, 1990. nagrado Evropskega združenja za boj proti revmatizmu EULAR Scholarship Award, 2007. štipendijo Slovenske znanstvene fundacije, 2011 Priznanje Slovenskega združenja za klinično kemijo.