O predavatelju

Helena Podgornik

Helena Podgornik je po diplomi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo nadaljevala podiplomski študij s področja biokemije, kjer je magistrirala in doktorirala. Ukvarjala se je z uporabo encimov gliv bele trohnobe pri razgradnji barvil ter znanstveno in pedagoško delovala na področju biotehnologije, za katero je bila imenovana za docentko. Leta 2003 se je zaposlila v UKC Ljubljana, na Kliničnem oddelku za hematologijo. Vzpostavila je laboratorij za citogenetiko, ki je del Specializiranega hematološkega laboratorija. Leta 2007 je zaključila specializacijo iz klinične biokemije, leta 2008 na Univerzi v Montpellierju pridobila diplomo s področja molekularne citogenetike in na podlagi opravljenega dela leta 2015 specializacijo iz laboratorijske medicinske genetike. Od leta 2007 vodi Enoto za citologijo, imunologijo in citogenetiko v Specializiranem hematološkem laboratoriju. Raziskovalno in pedagoško se ukvarja s področjem hematoonkologije in laboratorijske diagnostike v hematologiji. Na Fakulteti za farmacijo je habilitirana kot izredna profesorica za področje klinične kemije in laboratorijske medicine. Je mentorica dodiplomskim in podiplomskim študentom ter specializantom. Kot članica SZKKLM vodi delovno skupino za Laboratorijsko hematologijo.