O predavatelju

Joško Osredkar

Službeni naslov: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Elektronska pošta: josko.osredkar@kclj.si
Spletna stran: http://www.kikkb.si/

Izobrazba in pedagoški nazivi
1981    končan študij farmacije
1984    naziv asistenta za področje klinične kemije
1987    zaključena specializacija iz medicinske biokemije
1988    zagovor magistrske naloge na fakulteti za farmacijo
1992    zagovor doktorske disertacije na fakulteti za farmacijo
1993    naziv docenta za področje klinične kemije
1998    naziv izrednega profesorja za področje klinične kemije
2000    naziv svetnika
2006    naziv rednega profesorja za področje klinične kemije
2007    naziv višjega svetnika

Pedagoške izkušnje
1984 – 1990    Kot asistent pri predmetu Klinična kemij
1993 – 2006    Nosilec predmeta Instrumentalne metode v laboratorijski medicini na FFA
2006 -         Nosilec predmeta Biomedicinska analitika na FFA
1993 -        Sodelovanje pri predmetu Klinična kemija na FFA
2006 –        Sodelovanje pri izbirnem predmetu Klinična biokemija na FFA
2009 – 2014    Nosilec predmeta Osnove preiskovalnih metod na MF
2006 –        Nosilec treh izbirnih predmetov na študiju Biomedicna

Mentorstva/somentorstva
Diplomske naloge: 285
Magistrske naloge (bolonjski): 6
Magisteriji (Master thesis – scientific): 10
Doktorati (Doctoral thesis): 7
Mladi raziskovalci: 1 (2 aktivna)
Članstvo v komisiji za oceno primernosti doktorske teme, za oceno in zagovor disertacije 10

Članstvo v strokovnih združenjih
Slovensko združenje za klinično kemijo
Slovensko zdravniško društvo – Sekcija – Združenje medicine športa
The International Associationof Forensic Toxicologists (TIAFT)

Nagrade in priznanja
2009 – Nagrada Mednarodnega Olimpijskega Komiteja za dosežke na področju boja proti dopingu

Vabljena predavanja: 113
Raziskovalni projekti: 22 (3)

Organizacija znanstvenih kongresov
Alpe – Adria – IV. Congres of Clinical Chemistry Bled 1997 – Predsednik organizacijskega odbora

Uredniško delo
Slovenska kardiologija – član uredniškega odbora
Medicina športa – član uredniškega odbora