O predavatelju

Polona Žigon

Polona Žigon se je rodila leta 1978. V letih 1992-1996 je obiskovala I. Gimnazijo v Celju in se po maturi vpisala na Medoddelčni študij mikrobiologije Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Po zaključeni diplomi se je v letu 2003 zaposlila v Laboratoriju za imunologijo revmatizma UKC Ljubljana in opravila strokovni izpit za poklic univerzitetna diplomirana mikrobiologinja na Ministrstvu za zdravje. V letu 2004 je vpisala podiplomski študij Biomedicine, znanstveno področje klinična biokemija. Del raziskav podiplomskega študija je opravila na 6 mesečnem strokovnem izobraževanju v laboratoriju prof. Takao Koike na Medicinski fakulteti Univerze Hokkaido v Sapporu na Japonskem. Decembra 2008 je zagovarjala Magistrsko nalogo z naslovom ‘’Značilnosti vezave antiprotrombinskih protiteles in vitro ter in vivo’’ in julija 2014 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vezava antiprotrombinskih protiteles v in vitro in ex vivo modelih ter njihova klinična uporabnost pri bolnikih z avtoimunskimi boleznimi pod mentorstvom prof. dr. Boruta Božiča. Od leta 2010 je bila somentorica pri diplomski in magistrski nalogi, ima več kot 15 originalnih člankov, 2 poglavji, 1 patentno prijavo, več vabljenih predavanj in več kot 30 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah. Članstvo: Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, EMEUNET: Emerging EUlar NETwork, Autoimmunity network.