O predavatelju

Elizabeta Božnar Alič

Elizabeta Božnar Alič je zposlena na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer od leta 2010 vodi Laboratorij za analitiko telesnih tekočin.

Diplomirala je na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, z zaposlitvijo na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo pa je nadaljevala z izobraževanjem na področju laboratorijske medicine. Leta 2007 je opravila specialistični izpit iz medicinske biokemije in v letu 2010 zaključila magistrski študij v okviru podiplomskega študija Biomedicine.

Področja njenega strokovnega delovanja so predvsem citologija, hematologija, analitika telesnih tekočin in krvni paraziti. Aktivno sodeluje v republiški shemi za zunanjo oceno kakovosti SNEQAS, kjer je odgovorna za področje hematologije. Kot tajnica Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino je aktivno vključena v delovanje združenja, prav tako je članica Delovne skupine za hematologijo, ki deluje pod okriljem SZKKLM. V pedagoškem procesu sodeluje kot mentorica specializantom, študentom in pripravnikom, ter kot somentorica pri diplomskih nalogah študentov laboratorijske biomedicine.